Vols comprar més ràpidament els bitllets? Registra't aquí

Obligacions dels usuaris

Obligacions com a usuari del servei transport públic.

1. Viatjar amb el títol de transport vàlid.

2. Atendre les indicacions que formulen els empleats de l’empresa, amb vista a la correcta prestació del servei, així com les que resulten de cartells, panells informatius i avisos col·locats a la vista en els vehicles i en les infraestructures associades al transport públic.

3. Cedir el seient als usuaris amb discapacitat i mobilitat reduïda, a la gent gran i a les dones embarassades.


4. Comportar-se de forma correcta i respectuosa amb la resta d'usuaris i amb els empleats de l'empresa. L'ocupació als vehicles es fa de manera que no s'obstaculitza o es dificulta l'entrada o sortida d'altres viatgers.


5. Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene personal necessàries, per evitar qualsevol risc o incomoditat per a la resta d'usuaris.


6. No accedir a l’autobús o l’autocar en estat manifest d’embriaguesa o amb les capacitats alterades.


7. No entrar a l’autobús o l’autocar calçat amb les botes d’esquiar, excepte en els vehicles del servei que disposen de catifes o terra antilliscant en les zones d’entrada i sortida.


8. No entrar a l’autobús o l’autocar quan s’ha fet l’advertiment que està complet.


9. No impedir ni forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés a l’autobús o l’autocar, o manipular els seus mecanismes de funcionament previstos per ser utilitzats pel personal de l’empresa.


10. No distreure el conductor durant la marxa del vehicle.


11. Entrar i sortir del vehicle per les portes que, respectivament, estan destinades a aquest efecte, a excepció dels usuaris amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, que estan autoritzats a pujar per la porta central per poder utilitzar la rampa d’accés. A l’interior del vehicle s’han de situar a l’espai reservat i convenientment senyalitzat. L’empresa pot determinar les condicions d’utilització de la rampa d’accés per a altres supòsits concrets.


12. Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament en els vehicles o en les infraestructures associades al transport públic, o que en general perjudiqui els interessos de l’empresa. L’usuari comunica al conductor del vehicle qualsevol anomalia o desperfecte que hagi observat, perquè sigui reparat.


13. Mostrar el títol de transport quan el personal controlador o els inspectors del ministeri competent en matèria de transport el requereixin. En cas de ser controlat sense títol de transport vàlid, l’usuari té l’obligació d’abonar el recàrrec corresponent establert en el programa per combatre el frau i pot ser fet fora del vehicle.