Vols comprar més ràpidament els bitllets? Registra't aquí

Animals domèstics o de companyia

Puc viatjar amb animals dins de l'autobús?

Poden accedir al vehicle els gossos pigall que acompanyen les persones invidents, així com els gossos d'assistència i els animals terapèutics degudament acreditats i identificats amb el distintiu oficial corresponent.

No es poden entrar animals dins els vehicles, excepte els animals domèstics que per la seva mida puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats, amb les mides màximes de 45 x 35 x 25 cm, sempre sota la responsabilitat de la persona portardora de l'animal.

Els animals han d'estar en perfcetes condicions higienicosanitàries en el moment de pujar al vehicle, de manera que la persona responsable ha de poder acreditar aquest aspecte en cas de ser requerida per un treballador o els inspectors de l'empresa prestatària del servei.

Un animal domèstic o de companyia no pot ocupar en cap cas un seient.

No es pot viatjar en cap cas amb animals exòtics o verinosos, o els considerats com a potencialment perillosos.

En cas d'accident o incident provocat per l'animal domèstic o de companyia, la responsabilitat sempre és de la persona responsable de l'animal.