Vols comprar més ràpidament els bitllets? Registra't aquí

Objectes, paquets i equipaments

Puc portar a l'interior de l'autobús objectes,paquets i equipaments?

Com a norma General, no es pot entrar dins del vehicle qualsevol objecte o paquet de mides superiors a 100 x 60 x 35 cm. Aquest paquets no han de sobrepassar les places i no han de suposar una molèstia per als altres usuaris.

No es poden introduir dins del vehicle objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als altres usuaris.

Els objectes i paquets que poden entrar en el vehcile han de portar-se ben fixats i de forma segura, o en les condicions indicades per l'empresa prestatària del servei.

Sempre que el vehicle disposi de maleter, els objectes, paquets s'han de col·locar en el maleter. Aquests objectes han d'estar sempre ben protegits i enfundats.

No obstant el que s'ha exposat per a tots els objectes i paquets indicats en els punts anteriors l'empresa prestatària del servei pot autoritzar-ne el transport i fixar les condicions específiques durant la utilització del servei per als seus portadors, sempre a criteri de l'empresa prestatària del servei, que ho valora per intermediació del conductor d'acord amb la capacitat i l'hora del servei.

Puc portar a l'interior de l'autobús cotxets per a nens?

Es poden introduir en el vehicle els cotxets per a nens. Si s'hi entra amb un cotxet per a nens, es procura que estigui plegat. En cas Contrari, el cotxet ha de situar-se en l'espai senyalitzat a aquest efecte.

Sempre que el vehicle disposi de maleter, els cotxets de nens s'han de col·locar en el maleter.Aquests objectes han d'estar sempre ben protegits i enfundats.

No obstant el que s'ha exposat per a tots els objectes i paquets indicats en els punts anteriors l'empresa prestatària del servei pot autoritzar-ne el transport i fixar les condicions específiques durant la utilització del servei per als seus portadors, sempre a criteri de l'empresa prestatària del servei, que ho valora per intermediació del conductor d'acord amb la capacitat i l'hora del servei.

Puc portar a l'interior de l'autobús els vehicles de mobilitat personal (patinets,bicicletes plegables, material d'esquí?

Es poden introduir en el vehicle els vehicles de mobilitat personal (patinets i bicicletes plegables i el material d'esquí, L'usuari n'és el responsable i ha de tenir cura de no molestar, ni danyar, ferir o lesionar ni afectar cap altre viatger. Els vehicles de mobilitat personal han d'estar sempre plegats a l'interior del vehicle.

Sempre que el vehicle disposi de maleter, ells vehicles mobilitat personal i material d'esquí, s'han de col·locar en el maleter. Aquests objectes han d'estar sempre ben protegits i enfundats.

No obstant el que s'ha exposat per a tots els objectes i paquets indicats en els punts anteriors l'empresa prestatària del servei pot autoritzar-ne el transport i fixar les condicions específiques durant la utilització del servei per als seus portadors, sempre a criteri de l'empresa prestatària del servei, que ho valora per intermediació del conductor d'acord amb la capacitat i l'hora del servei.