Registre per a residents

Els últims 6 dígits + última lletra són els que hi ha marcats a la següent imatge de mostra: